Consultas legales - Leyes - Convenios Colectivos

Convenios Colectivos

Nº Código

Enlace

B.O.E.

Contenido

O.N.C.E. Organización Nacional de Ciegos Españoles (9003912) Res. 25-06-99 15-07-99 Texto
Resl. 06-03-00 22-03-00 Texto redacción arts. 23 bis, 24, 25, 26, 38, 41, 42, 45, 48 y anexo 9
Resl. 12-05-00 01-06-00 Modificación Texto X Convenio

Resl. 26-04-01

21-05-01

Acuerdo Comisión Negociadora (Sorteos Extraordinarios 2001)

Resl. 01-08-01

20-08-01

Texto publicado

Resl. 21-03-02

11-04-02

Acuerdo Comisión Negociadora (Sorteo Extraordinario de 1 de mayo de 2002)

Resl. 02-08-02

28-08-02

Acuerdo Comisión Negociadora (Sorteos 9-6, 15-8 y 7-9 de 2002)

Resl. 17-03-03

04-04-03

Texto XII Convenio

Resl. 20-05-03

06-06-03

Acuerdo Comisión Negociadora